2
Mandatar Dritan Abazović zvanično je predložio strukturu i sastav Vlade, o kojoj će se sjutra izjašnjavati poslanici na sjednici Skupštine na Cetinju
Bez portfelja - Miljanić i Vuksanović!

- Vlada će imati 18 ministarstava, četiri potpredsjednika i dva ministra bez portfelja - Zorana Miljanića i Adrijana Vuksanovića - Mandatar Dritan Abazović zvanično je predložio strukturu i sastav Vlade, o kojoj će se sjutra izjašnjavati poslanici na sjednici Skupštine na Cetinju.


Predložena su sljedeća ministarstva:
- Ministarstvo pravde
- Ministarstvo unutrašnjih poslova
- Ministarstvo odbrane
- Ministarstvo finansija
- Ministarstvo vanjskih poslova
- Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma
- Ministarstvo evropskih poslova
- Ministarstvo prosvjete
- Ministarstvo zdravlja
- Ministarstvo kapitalnih investicija
- Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
- Ministarstvo sporta i mladih
- Ministarstvo javne uprave
- Ministarstvo rada i socijalnog staranja
- Ministarstvo kulture i medija
- Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
- Ministarstvo Ijudskih i manjinskih prava
- Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja
i dva ministra bez portfelja.
Biografije predloženih potpredsjednika i ministara:
• potpredsjednica Vlade za spoljnu politiku, evropske integracije i regionalnu saradnju i ministarka evropskih poslova mr Jovana Marović, rođena 1977. godine u Kotoru, doktorirala oblast političkih nauka i Evropske unije, predavač i istraživac iz oblasti evropskih integracija, izvršna direktorica NVO Politikon mreža;
• potpredsjednik Vlade za ekonomski sistem i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković, rođen 1967. godine u Plužinama, dosadasnji poslanik u Skupštini Crne Gore i predsjednik Odbora za ekonomiju, finansije i Budžet,
• potpredsjednik Vlade zadužen za politički sistem i unutrašnju politiku i ministar odbrane mr Raško Konjević, rođen 1979. godine u Zenici. Magistar iz oblasti ekonomskih nauka, dugogodišnji poslanik u Skupštini Crne Gore, bivši ministar unutrasnjih poslova (2016) i ministar finansija (2012-2016);
• potpredsjednik Vlade zadužen za regionalni razvoj i ministar kapitalnih investicija mr Ervin Ibrahimović, rođen 1972. godine u Rožajama, dosadašnji potpredsjednik Skupstine Crne Gore;
• ministar pravde Marko Kovač, rođen u Podgorici 1985. godine diplomirao na Pravnonn fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici, radio u Visem sudu, dosadašnji advokat u okviru Advokatskog ortačkog društva Ivanović, Kovač & Vuksanović;
• ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić, rođen 1986. na Cetinju, dosađašnjl savjetnik potpredsjednika Vlade za unutrašnju politiku, bezbjednost, borbu protiv korupcije na visokom nivou i organizovanog kriminala;
• ministar finansija mr Aleksandar Damjanović, rođen 1969. u Podgorici, magistar ekonomskih nauka, dugogodišnji poslanik u Skupštini Crne Gore, bivšl vršilac dužhosti direktora Uprave prihoda i carina;
• ministar vanjskih poslova mr Ranko Krivokapić, rođen 1961. godine u Kotoru, magistar pravnik nauka, bivši predsjednik Skupštine Crne Gore (2003-2016);
• ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović, rođen 1972. u Baru, diplomirani ekonomista, ugledni privrednik, filantrop;
• ministar sporta i mladih Vasilije Lalošević, rođen 1962. u Baru, diplomirani žurnalista, bivši novinar, dugogodišnji poslanik i bivši vršilac dužnosti direktora Uprave za spoft i mlade;
• ministar javne uprave mr Maraš Dukaj, rođen 1985. u Tuzima, magistar školske psihologije, dugogodišnji novinar i profesor, višegodišnji direktor direktorata u Mlnistarstvu prosvjete, bivši menadžer Opštine Tuzi;
• ministar rada i socijalnog staranja Admir Adrović, rođen 1982. godine u Rožajama, diplomirao iz oblasti ekonomije, bivši dugogodišnji savjetnik potpredsjednika vlada za regionalni razvoj;
• ministar prosvjete mr Miomir Mijo Vojinović, rođen 1970. godine u Bijelom Polju, dugogodišnji profesor, dugogodišnji poslanik u Saveznoj skupštinl SRJ i Skupštini Crnd Gore, aktuelni savjetnik predsjednika Opštine Berane;
• ministar zdravlja Dragoslav Šćekić, rođen 1977. godine u Beranama, dlplomirani ekonomista, bivši poslanik, bivši predsjednik Opštine Berane, aktuelni direktor Fonda za zdravstveno osiguranje;
• ministarka kulture i medija mr Maša Vlaović, rođena 1985. u Mostaru, magistar teorije i istorije savremene umjetnosti, bivša kustoskinja i predavač na Univerzitetu Donja Gorica;
• ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ana Novaković-Đurović, rođena 1985. u Podgorici, diplomirala političke nauke, dugogodišnji NVO aktivista;
• ministar Ijudskih i manjinskih prava Fatmir Đeka, rođen u Baru 1975. godine, diplomirao ekonomske nauke, bivši predsjednik Opštine Ulcinj, dugogodišnji poslanik u Skupštini Crne Gore;
• ministarka nauke i tehnološkog razvoja dr Biljana Šćepanović, rođena 1973. godine u Podgorici, doktorirala oblast građevinarstva, dosadašnja predsjednica Odbora za doktorske studije na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore;
• ministar bez portfelja Zoran Miljanić, rođen 1965. godine u Podgorici, diplomirao iz oblasti bezbjednosti, bivši poslanik u Skupštini Crne Gore, aktuelni državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova;
• ministar bez portfelja Adrijan Vuksanović, rođen 1980. u Kotoru, diplomirao iz oblasti energetike, bivši poslanik.
Posjeta : 50