1
Građanska inicijativa “21. maj”
Krivične protiv - premijera i sekretarke!

    Građanska inicijativa “21. maj”, podnijela je krivičnu prijavu protiv predsjednika Vlade Crne Gore Zdravka Krivokapića, kao i protiv Generalne sekretarke Žane Praščević Milačić, zbog usvajanja i implementacije zaključka Vlade broj 04-4317/2 od 13. septembra 2021. g prema Upravi za katastar i državnu imovinu.


Vlada je 13., bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljene saglasnosti većina članova Vade, odlučila o Informaciji Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa vezano za nepokretnosti iz LN broj 915 KO Cetinje i koji je dostavilo Ministru finansija i socijalnog staranja . Vlada je donijela zaključke da se nalaže Upravi za katastar i drđavnu imovinu da odmah i bez odaganja izvrši zabilježbu zabrane otuđenja i opteređenja u G listu Lista nepokretnosti broj 915 KO Cetinje I, i to na svim katastarskim parcellama do okončanja postupka promjene upisa u katastarskom operatu.
Drugim zaključkom nalaže se Upravi za katastar i državnu imovinu da odmah i bez odlaganja izvrši ispravku upisanog nosioca prava svojine na način što će umjesto Prijestonice Cetinje kao nosioca prava svojine svojine u B listu Lista nepokretnosti broj 915 KO Cetinje i vratiti upis na državu Crnu Goru shodno Rješenju Uprave za nekretnine Podgorica -Područna jedinica Cetinje broj 954-119-UPI-516/05 od dana 24.11.2005. godine, pri čemu se navedenim upisom ne dira u prava upisanog titulara korišćenja - navedeno je u rješenju koje je potpisala generana sekretarka vlade CRNE GORE žana Praščević Milačić.
Posjeta : 40