1
Predsjednik Crne Gore predstavio prijedlog kandidata za guvernera Centralne banke Crne Gore
Prva guvernerka - Irena Radović!?


- Moja očekivanja su da u skladu sa Zajonm o SBCG rdi na ostvarivanju, uključujući zdravlje bankarskog sistema i sigurnost i efikasnost platnog prometa. Takođe, CB doprinosi postizanju i održavanju cijena. I ovo je ključni zadatak CBCG i očekujem dobro umijeće buduće guvernerke. Očekujem da buduća guvernerka promoviše i štiti nezavisnost CBCG od svih oilitičkih uticaja. Podrazumijevam i predlaganje kandidata za viceduvernere koji nemaju političku pozadinu i koji su strulni i iskusni i drže se visokih etičkih i profesionalnih načela u radu.
- Istovremeno, od buduče guvernerke očekujem saradnju sa Vladom Crne Gore i drugim državnim organima u cilju kreiranja i sprovođenja dobro isplaniranih i analizom potkovanih ekonomskih politika u cilju unaprijeđenja kvaliteta života i blagostanja crnogorskih građana i građanki. Ali, ne dovodeči nikada u oitanje ciljeva CBCG, djelujujući pritom po načelima slobodnog i otvorenog tržišta i slobode predutetniptva i komkurencije. Da će se snažno zalagati za stabilnost bankarskog sistema i u povjerenje u njega i u skladu sa Zakonom o CBCG ažurno i neselektivno kontrolisati sve kreditne institucije. Ali, donoditi propise i druge akte kojina se uređuje poslovanje kreditnih institucija i standardi stabilnog i sigurnog posklovanja i zatvara regulatorni nedostatak u odnosu na regulativu EU -- istakao je na press konferenciji Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, predlažući za prvu guvernerku Centralne banke Crne Gore dosadašnju izvršnu direktorku Irenu Radović.

- Prethodno sam povukao prijedlog za guvernera NBCG, time su se stekli uslovi da predložim imenovanje dr Irene Radovič, direktorice IRFCG, za guvernera CBCG. Smatram da dr Radović ima ugled, iskusstvo u poslovima bankarstva, ekonomije, finansija i prava i potrbnih pet godina radnog iskustva na rukovodečim položajima u ovim oblastima. Ima zavidne akademske reference. Doktorirala je u oblasti monetarne ekonomije. Takođe, ima i zavidno profesionalno iskustvo više od 20 godina. Od decembra 2020. obavlja dužnost izvrpne direktorice IRFCG. Takođe, odlikovana jr najprestižnijim priznanjem kraljevine Monako, a u 2022. dobila je Legiju časti najvviše francusko priznanje, čime je postala prva i jedina dobitnica tog odlikovanja u Crnoj Gori od obnove naše nezavisnosti. U oktobru 2023, izabrana je za G-100 globalnu liderku u grupi u kojoj je zadužena za umrežavanje i korporativno uoravljanje. Tada joj je uručena i nagrada Žena decenije, u znak priznanja za njen doprinos finansijskoj inkluziji i ekonomkom osnaživanju žena. Aaaaaaprva je žena kandidat za čelnu poziciju CBCG, Ekonomski izazovi sa kojima se suolava i sa kojima če se suočavati naša zemlja zahtijevaju posebnu posvečenost i ulogu CBCG kao vrhovne monetarne institucije čije djelovanje je od krucijalne važnosti za stabilnost finansijskog sistema i naš održiv ekonomski razvoj. Sve me to uvjerava da će njeno imenovanje za guvernerku CBCG u značajnoj mjri dopijeti unaprieđenju rada te institucije i njenoj snažnijoj ulozi u ekonom sistemu Crne Gore - obrazložio je prijedlog Milatović.


Posjeta : 42