1
Spor o Temeljnom ugovoru sa SPC
Viši sud vratio - na ponovno odlučivanje!

- Nakon 20 mjeseci i pod pritiskom dvije poništavajuće odluke Višeg suda, predmetni prvostepeni sudija napokon zakazao pripremno ročište u pravnom sporu koji je prema zakonu definisan kao hitan, s obzirom na to da se radi o slučajevima diskriminacije i povrede ljudskih prava i sloboda - saopšteno je iz Eparhije Podgoričko-dukljanske povodom odluke Višeg suda da ponovo ukine rješenja Osnovnog suda u sporu o utvrđivanju ništavosti Temeljnog ugovora potpisanog sa Srpskom pravoslavnom crkvom

Pripremno ročište zakazano za 18. mart, predstavlja ključni korak u ovom pravnom postupku.
- Iako sa skepsom gledamo na mogućnost dobijanja pravedne odluke na Osnovnom sudu, ne gubimo nadu da će pravda biti zadovoljena na višim i međunarodnim sudskim instancama - poručuju iz Eparhije Podgoričko-dukljanske pravoslavne crkve.
Kako dalje navode, ponovo su ostvarili pravnu pobjedu na Višem sudu u sporu protiv države i Srpske pravoslavne crkve.
- Bez obzira na izazove i ograničenjima sa kojima se suočavamo, naša je dužnost da istrajemo u borbi za pravdu, ne samo za sadašnje već i za buduće generacije. Iako smo u ovom pravnom postupku često bili sami, bez očekivane podrške drugih crkvenih i građanskih institucija, naša misija ostaje nepromijenjena – nastavićemo da se mirno i dostojanstveno borimo protiv nepravednih i neustavnih sporazuma koji ugrožavaju temelje naše vjere i identiteta - zaključuju u saopštenju.
Posjeta : 65